Privacy Policy

Chính sách bảo mật

Về Chính sách Bảo vệ Thông tin Cá nhân

ISUZU TEC VIỆT NAM (sau đây gọi là "Công ty") đã xúc tiến thực hiện việc bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách thiết lập một Chính sách Bảo vệ Thông tin Cá nhân, một hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân và giúp tất cả nhân viên nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và nỗ lực để thực hiện điều đó.

Về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Tên, số điện thoại, địa chỉ email, v.v., của quý khách có thể được yêu cầu đăng ký hoặc tự động lưu lại trên hệ thống của chúng tôi trong trường hợp quý khách gửi yêu cầu hoặc ứng tuyển trên trang web này. Những thông tin cá nhân này sẽ không được sử dụng trừ các mục đích sau.

  • ・Chúng tôi sử dụng để trả lời câu hỏi
  • ・Chúng tôi gửi thông báo cho khách hàng muốn nhận thông tin từ chúng tôi.
  • ・Chúng tôi gửi tài liệu liên quan đến việc sàn lọc tuyển dụng và quyết định tuyển dụng.

Quản lý thông tin cá nhân

Trong phạm vi thông tin cá nhân có thể được truy cập ở mức tối thiểu cần thiết, chúng tôi sẽ quản lý các thông tin này một cách chính xác và mang tính thời sự, và thực hiện các biện pháp an toàn hợp lý chống rò rỉ, mất mát hoặc tổn hại đến thông tin cá nhân, v.v., và nỗ lực phòng các trường hợp đó xảy ra và điều chỉnh một cách đúng đắn.

Cấm tiết lộ/cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Về nguyên tắc, chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của khách hàng. Tuy nhiên, thông tin cá nhân có thể được cung cấp cho mục đích sử dụng sau đây. Ngoài ra, khi thuê ngoài dịch vụ xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ ký hợp đồng để ràng buộc nghĩa vụ quản lý phù hợp để không làm rò rỉ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba.

  • ・Khi việc sử dụng dựa theo luật và quy định
  • ・Khi việc tiết lộ thông tin cá nhân được yêu cầu bởi các tổ chức công như công an hoặc tòa án
  • ・Khi cần thiết cho sự an toàn tính mạng, cơ thể hoặc tài sản của cá nhân và rất khó để nhận được sự đồng ý trước của người đó
  • ・Khi ủy thác kinh doanh

Truy vấn thông tin của quý khách

Nếu quý khách muốn truy vấn, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ đối ứng sau khi xác nhận danh tính của quý khách.

Các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cố gắng thực hiện tất cả các biện pháp bảo mật có thể để đảm bảo tính chính xác và bảo mật của thông tin cá nhân.

Tuân thủ và rà soát các luật và quy định

Chúng tôi tuân thủ các luật và quy định của Việt nam áp dụng đối với thông tin cá nhân mà chúng tôi sở hữu, rà soát nội dung một cách hợp lý và nỗ lực cải thiện chúng.

Liên hệ chúng tôi

Mọi thắc mắc liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi, vui lòng liên hệ:

ISUZU TEC VIỆT NAM
M1- Module 5, Lô D, Đường N2,KCN Nam Tân Uyên, P. Khánh Bình, TX Tân Uyên, T. Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: (+84)274-3653970

Miễn trách

Đối với việc duyệt và thu thập thông tin trên các trang của web này, người dùng tự chịu trách nhiệm để xác định xem thông tin có đáp ứng nhu cầu của người dùng hay không, có các quyền hợp pháp cần thiết để lưu trữ và sao chép thông tin hoặc thực hiện bất kỳ mục đích sử dụng nào khác của người dùng cũng như tuân thủ các quy định về bản quyền, việc bảo mật, việc chỉ trích, việc duy trì chất lượng và luật xuất khẩu và các nghĩa vụ pháp lý khác.
Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự cố, mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh do sử dụng trang web này.
Chúng tôi không thể đảm bảo tính hợp pháp, tính chính xác, vấn đề đạo đức, tính chất thời sự, tính trọn vẹn của trang web hoặc phần mềm được giới thiệu bởi trang web này bao gồm cả sự cho phép và sự hiện diện của bản quyền. Khi trang web chúng tôi được chuyển từ trang này sang trang khác bởi các liên kết hoặc băng quảng cáo, chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin, dịch vụ, v.v. được cung cấp tại trang đích.

Bản quyền

Tất cả các nội dung được công bố trên trang web này thuộc sở hữu của Công ty TNHH ISUZU TEC VIETNAM. Nghiêm cấm sử dụng nội dung này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản.

Giới thiệu về Google Analytics

Trang web này sử dụng Google Analytics để nâng cao dịch vụ và cải thiện trang web của chúng tôi. Google Analytics sử dụng "cookie" để thu thập, ghi lại và phân tích các lượt truy cập trang web của chúng tôi và các dữ liệu này được công ty Google quản lý. Chúng tôi nhận dữ liệu và theo dõi các lượt truy cập trang web của mình. Khi sử dụng trang web này, quý khách được xem là đã cho phép việc xử lý dữ liệu đó được thực hiện bởi Google theo cách thức và mục đích được mô tả ở trên.
Xin lưu ý rằng chúng tôi không sử dụng Google Analytics để lấy thông tin cá nhân của quý khách trên trang web này. Ngoài ra, Điều khoản dịch vụ của Google Analytics và Chính sách bảo mật của Google xác định cách Google thu thập và sử dụng thông tin truy cập. Để biết thêm thông tin về Google Analytics, vui lòng tham khảo trang sau.

Chính sách và điều khoản của Google
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=vi

Giới thiệu về "Cookie"

"Cookie" là một cơ chế để lưu lại lịch sử sử dụng và nội dung nhập vào được gửi và nhận giữa trình duyệt và máy chủ khi quý khách sử dụng trang web dưới dạng tệp tin trên máy tính của mình. Khi quý khách truy cập vào cùng một trang web trong lần kế tiếp, ban điều hành trang web có thể sử dụng thông tin "Cookie" để thay đổi hiển thị cho từng khách hàng. Nếu quý khách cho phép cài đặt trình duyệt của mình để gửi và nhận "Cookie", trang web có thể lấy "Cookie" từ trình duyệt của quý khách. Ngoài ra, trình duyệt của quý khách chỉ gửi "Cookie" đã được gửi và nhận bởi máy chủ của trang web để bảo vệ quyền riêng tư.
Quý khách có thể chọn cài đặt gửi/nhận "Cookie" từ chế độ "Cho phép tất cả cookie", "Từ chối tất cả cookie", "Thông báo cho người dùng khi nhận được cookie", v.v. Phương pháp cài đặt khác nhau tùy thuộc vào trình duyệt. Vui lòng kiểm tra phần "Trợ giúp" của trình duyệt để biết hướng dẫn về cách cài đặt cookie.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi liên quan đến Hệ thống điện /
Hệ thống cơ điện tử FA.

PAGE TOP